Veselības apdrošināšana privātpersonām

   Pašlaik Latvijā ir iespēja apdrošināt veselību arī gadījumā, ja to nenodrošina darba devējs, kā juridiska persona. Privātpersonu apdrošināšanu piedāvā “Compensa Life”, “If P&C Insurance”, “ERGO Life Insurance SE”

·                   Iespēja iegādāties veselības apdrošināšanu, ja to nenodrošina darba devējs vai, ja esat pašnodarbinātais vai arī neesat nodarbināts.

·                   Polise sedz neparedzētus izdevumus saistīus ar veselību. Apdrošināšanas polise sedz gan pacienta iemaksas, gan maksas medicīnas pakalpojumus.

·                   Ir iespēja izvēlties papildus programmas, ar papildus segumu.

·                   No apdrošināšanas prēmijas summas no Valsts Ieņēmumu dienesta var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.

·                   Ne vienmēr nepieciešams ģimenes ārsta norīkojums, un nav jāgaida rindās uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem.

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)