Veselības apdrošināšana juridiskām personām

   Katrs uzņēmuma vadītājs, zin, ka darbinieku motivācijai ir nepieciešams kas vairāk kā tikai darbinieka alga.  Un, kā zināms, Veselības apdrošināšana ir personas apdrošināšana pret izdevumiem, kas rodas, saņemot ārstnieciskos un medicīniskos pakalpojumus saslimšanas gadījumā vai veselības profilaksei. Tā ir drošības sajūta, ko sniedz veselības polise katram darbiniekam, kā arī ir papildus motivācija.

Iegādājoties darbinieku kolektīvam veselības apdrošināšanas polisi, kolēģi tiek pasargāti no lieka stresa par iespējamajiem zaudējumiem personīgajā budžetā.

Veselības polises apdrošināšanas prēmija ir atkarīga no:

 • izvēlētās apdrošināšanas programmas un tās seguma;
 • papildprogrammu izvēles;
 • apdrošināto skaita, kā arī apdrošināto ģimenes locekļu skaita;
 • iepriekšējās izmaksu statistikas;
 • apmaksas grafika:

 

   Veicot veselības apdrošināšanu saviem darbiniekiem, saņemsiet Latvijas Republikas likumdošanā paredzētās nodokļu atlaides:

 1. Apdrošināšanas prēmija netiek aplikta ar uzņēmuma ienākuma nodokli (uzņēmuma peļņu drīkst samazināt par apdrošināšanas prēmijas maksājumiem).
 2. Apdrošināšanas prēmijas maksājums nav ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma avots (ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātā gada bruto algas un nepārsniedz 300 LVL).
 3. Sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektā netiek ietvertas apdrošināšanas prēmijas (ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz  10% no apdrošinātā gada ienākumiem un 300Ls).

Veselības apdrošināšanas pamatprogrammas segumi:

 • Pacienta iemaksa
 • pacienta iemaksa ambulatorās  
 • stacionārās iestādēs

Ambulatorā maksas aprūpe

 • ambulatorie maksas pakalpojumi ambulatorās
 •  ambulatorie maksas pakalpojumi stacionārās iestādēs

Ambulatorā un stacionārā maksas aprūpe

 • ambulatorie maksas pakalpojumi
 • maksas stacionārs ambulatorās un stacionārās iestādēs

Kā arī papildprogrammas:

Papildu programmas:

 • Medikamentu iegāde;
 • Zobārstniecība (zobārstniecība, zobu higiēna, protezēšana);
 • Optikas iegāde;
 • Sporta nodarbības. 
Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)