Uzkrājošā apdrošināšana

    Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana vienlaikus ir :

  • dzīvības apdrošināšana
  • naudas uzkrājuma veidošana  

   Šī apdrošināšana kalpos kā garants materiālajai neatkarībai. Tas nodrošinās finansiālo aizsardzību gadījumā, ja ģimene zaudē apgādnieku.

   Tas arī ir piemērots veids, lai uzkrātu naudas līdzekļus bērnam (tās varetu būt gan studiju maksas segšanai, gan vienkārši naudas līdzekļi jauna dzīves posma uzsākšanai)

  Liela priekšrocība ir brīvais iemaksu grafiks, kas dotajā ekonomiskajā situācijā, var būt būtisks faktors, izvēlē par labu uzkrājošajiem apdrošināšanas produktiem.

Šīs apdrošināšanas laikā ir iespēja arī saņemt nodokļu atvieglojumus 26% apmērā.

Pamatā tie apdrošināta personas dzīvība.

Pastāv arī papildus iespējas, kā:

  • smagas slimības;
  • darba spēju zuduma apdrošināšana;
  • nelaimes gadījuma apdrošināšana;
Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)