Kuģu apdrošināšana

   Ir iespējams apdrošināt Latvijas Republikā reģistrētus kuģus ar dzinējiem un iekārtām, kā arī citi ūdens transportlīdzekļi: jahtas, motorlaivas, kuteri u.c.

   Viens no apdrošināšanas veidiem ir KASKO, kas sedz zaudējumus par ūdens transporta bojāeju un bojājumiem.

Lai sagatavotu polisi nepieciešams:

·         aizpildīt pieteikumu;

·         t/l reģistrācijas apliecība;

·         dokuments, kas apliecina ūdens transporta līdzekļa vērtību.

Ūdens transporta līdzekļiem pastāv šādi riski:

  • Sadursme ar ūdenī esošiem objektiem, apgāšanās, nogrimšana;
  • Dabas stihijas: vētra, viesulis, cunami, zibens spēriens;
  • Ugunsgrēks, sprādziens;
  • Uzskriešana (uzsēšanās) uz sēkļa;
  • Trešo personu prettiesiska rīcība, t. sk. zādzība, laupīšana, spridzināšana u. c.

Papildus tiek atlīdzināti kuģu glābšanas izdevumi.

Otrs apdrošināšanas veids ir: Kuģu aģentu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 

 

   Kuģu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzina zaudējumus kravas zuduma, bojājuma vai novēlotas piegādes gadījumā.

   Lai sagatavotu polisi ir nepieciešami:

·         starptautiskās konvencijas,

·         normatīvie akti,

·         savstarpējie līgumi

·         tipveida vienošanās.

   Atbildības apdrošināšana izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tajos gadījumos, kad  apdrošinājuma ņēmējs ir vainojams pie kravas īpašniekam nodarītajiem bojājumiem.

   Papildus standarta atbildības segumam šī apdrošināšana atlīdzina arī nepareizi nosūtītas kravas pārsūtīšanas izmaksas, kā arī sapratīgus izdevumus zaudējumu samazināšanai, kā arī juridiskos izdevumus Apdrošinājuma ņēmēja interešu aizstāvēšanai.

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)