ROOT kolektīvs

   Mūsu kolektīvs ir dinamisks, vispusīgs... Paskaidrošu sīkāk. Esam pieredzējuši un spēcīgi darot mūsu darba pienākumus profesionāli, ar lielu atbildības sajūtu. Taču, lai šo gaisotni un darba sparu saglabātu, arī mums ir jāatpūšas, un to darām ne mazāk centīgi.

   ROOT brokeru aģentūra rīko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas kursus un apmācības, kas dod mums papildus stimulu, jaunas idejas, pareizāku pieeju klientiem. Līdz ar to ceļas apkalpošanas kvalitāte un ceram, ka mūsu klienti to jūt.

   Tiek domāts arī par darbinieku motivāciju – reizi pusgadā tiek rīkoti dažāda veida konkursi (gan individuāli, gan komandu), lai arī šie pasākumi nebūtu vienveidīgi un paredzami. Tas uzlabo uzņēmuma darbinieku motivāciju, notiek lielāka informācijas apmaiņa, gan par klientiem, gan darījumiem. Kas savukārt atkal sekmē tikai mūsu panākumus, jo katrs redzot citu kolēģu sasniegto spēj noticēt arī saviem spēkiem.

  


Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)