Aктивность ROOT

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)