ROOT activities

 The Root collective has now devoted itself entirely to perfect costumer service.

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)