LAA Contacts

SIA "Latvijas Apdrošinātāju Autoserviss"
Daugavgrivas str. 47A, Riga, LV 1007
Reg. No .: LV40003900867
A/S SWEDBANK
SWIFT code: HABALV22
Account No .: LV97HABA0551015988721
Tel: (+371) 26 624 444

Jēkabs Ronis
Position: Managing director
Phone: +371 27 787 727
E-mail: jekabs.ronis@laautoserviss.lv

Māris Rīgerts
Position: Head of car service
Phone: +371 27 787 758
E-
mailmaris.rigerts@laautoserviss.lv

Paula Budze
Position: Office maneger
Phone: +371 26 624 444
E-
mailinfo@laautoserviss.lv 

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)