LAA kontakti

SIA "Latvijas Apdrošinātāju Autoserviss"
Daugavgrīvas iela 47A, Rīga, LV­100A
Reģ. nr.: LV40003900867
A/S SWEDBANK
SWIFT kods: HABALV22
Konta nr.: LV97HABA0551015988721
Tel: (+371) 
26 624 444

Jēkabs Ronis
Amats: rīkotājdirektors
Tālrunis: +371 27 787 727
E-pasts: jekabs.ronis@laautoserviss.lv

Māris Rīgerts
Amats: Servisa vadītājs
Tālrunis: +371 27 787 758
E-pasts: maris.rigerts@laautoserviss.lv

Paula Budze
Amats: biroja vadītāja
Tālrunis: +371 26 624 444
E-pasts: info@laautoserviss.lv 

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)