Kravu apdrošināšana

    Kravu apdrošināšanā Latvijas apdrošināšanas sabiedrības pārsvarā izmanto starptautiski atzītus noteikumus un pieredzi.

Ir iespēja apdrošināt un sagatavot polisi:

·         kravu pārvadājumu no punkta A uz punktu B*;

·         regulāriem kravas pārvadājumiem.

*apdrošināšana ir spēkā arī kravas glābšanas vai pārkraušanas laikā.

Kravas pārvadāšanas riski var būt dažādi, atkarība no tā ar kādu transporta līdzekli krava tiek vesta (sauszemes, gaisa vai ūdens):

·         transportlīdzekļa avārija;

·         sprādziens;

·         visdažādākie negadījumi, kas radušies, pārvadājot kravu pa ūdensceļiem; 

·         dabas stihija;

·         ugunsgrēks;

·         zādzība vai tās mēģinājums, laupīšana, vandalisms, sprādziena izraisīšana;

·         kravas izmešana jūrā;

·         kravas izkraušana neparedzētā ostā;

·         kravas automašīnas, dzelzceļa sastāva sadursme vai apstāšanās;

·         kravas tīša (apzināta) iznīcināšana vispārējas avārijas gadījumā;

·         kravas sabojāšana neuzmanīgas rīcības dēļ u. c. 

   Kravu apdrošināšanā, nosakot apdrošināšanas prēmiju un tarifu, tiek ņemti vērā dažādi, cenu ietekmējoši, faktori. Tādi kā:

·         kravas vērtība un veids,

·         iesaiņojuma veids,

·         pārvadāšanas virziens un maršruts,

·         attālums,

·         izmantotais transporta veids  

·         pārkraušanas vietas

·         pārvadājuma intensitāte (vienreizējs reiss, regulāri reisi),

apdrošinātie riski.

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)