KASKO

KASKO apdrošināšana ir iespēja apdrošināt visu veidu sauszemes transportlīdzekļus- vieglās un kravas automašīnas, autobusus, traktortehniku, piekabes un motociklus. KASKO apdrošināšana atlīdzina transportlīdzekļa satiksmes un ikdienas negadījumos radušos zaudējumus.

KASKO polises apdrošinātie riski:

·         Ceļu satiksmes negadījums;

·         Zādzība, laupīšana un trešo personu prettiesiska (ļaunprātīga) rīcība;

·         Ugunsgrēks un iekšējā aizdegšanās (īssavienojums);

·         Sadursme ar šķērsli;

·         Dabas stihija:

o        Vētra

o        Plūdi

o        Krusa

o        Zemestrīce u.c.

·         Krītoši priekšmeti;

·         Dzīvnieku radītie bojājumi

 

Var tikt apdrošināti arī papildus riski kā:

·         Jaunvērtības apdrošināšana – sedz radītos zaudējumus zādzības vai pilnīgas bojāejas gadījumā, neņemot vērā faktisko nolietojumu. Šo risku var apdrošināt jaunām automašīnām no salona.

·         Pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana – izmaksā kompensāciju gadījumā, ja ceļu satiksmes negadījuma rezultātā gūtas traumas.

·         Automašīnas aizvietošana – sedz izmaksas par citas automašīnas nomu, kamēr īpašnieka transportlīdzeklis tiek remontēts.

 

KASKO polises cenu ietekmē:

·         Marka, modelis;

·         Izlaiduma gads;

·         Automašīnas vērtība;

·         Riska grupa;

·         Automašīnas īpašnieks – juridiska vai fiziska persona;

·         Polises darbības teritorija;

·         Cik maksājumos sadalīta gada prēmija;

·         Kāds ir polises segums.

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)