Mantas apdrošināšana

 

   Mantas apdrošināšana nozīmē to, ka tiek apdrošināts Jums piederošais kustamais īpašumu ( arī Apdrošinātajam kustamajam īpašumam – mantai, glabājoties ārpus ēkas, būves, celtnes neiežogotā teritorijā, daudzdzīvokļu ēkas pagrabtelpās vai šai mantai neparedzētā vietā)  pret bojājumiem vai zudumu. Apdrošināt mantu var fiziska persona, piemēram,

 • mēbeles,
 • elektronikas preces,
 •  juvelierizstrādājumus un gleznas,
 • paklājus, aizkarus u.c. interjera priekšmetus,
 • sadzīves priekšmetus.

 

Savukārt juridiska persona var apdrošināt:

 • biroja aprīkojums,
 • dažāda veida tehnoloģiskas iekārtas,
 • darba mašīnas un galdus,
 • preču, izejvielu, materiālu un ražojumu krājumus,   Mantas apdrošināšanu ir izdevīgi apvienot ar nekustamā īpašuma apdrošināšanu, kad vienā polisē tiek apdrošināts nekustamais īpašums un manta, kas tajā atrodas. Šādai polisei būs labāki nosacījumi un izdevīgāka (mazāka) prēmija, salīdzinot ar to, ja ņemtu katru polisi atsevišķi.

Jūs varat apdrošināt savu mantu pret mantas bojājumiem vai zudumu:

 • Dabas stihiju rezultātā (zibens spēriens, vētra, plūdi, krusa, ilga nepārtraukta snigšana)
 • Ugunsgrēka (eksplozijas)
 • Ūdens noplūdes (avārijas dēļ radusies šķidruma vai tvaika noplūde)
 • Trešo personu ļaunprātīga rīcība (zādzība vai tās mēģinājums, laupīšana, vandalisms, sprādziena izraisīšana)
 • Sadursmes (ar transportlīdzekli)


Lai varētu apdrošināt savu mantu ir nepieciešami:

 • Personas dati (ja apdrošinātais ir privātpersona);
 • uzņēmuma dati (ja padrošinātais ir juridiska persona);
 • apdrošināmo mantu saraksts .

 

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)