Nekustamā īpašuma apdrošināšana

   Īpašuma apdrošināšana ir viens no populārākajiem apdrošināšanas veidiem.

 

   Īpašuma apdrošināšana nozīmē atbildību pret jebkuru Jums piederošu īpašumu. Jūs varat apdrošināt māju, dzīvokli, vasarnīcu, atsevišķas citas būves, kā arī kustamo īpašumu, kā sadzīves tehniku (ledusskapis, TV, veļas mašīna u.c.), mēbeles, iekārtojumu (aizkari, paklāji), kā arī ir iespēja apdrošināt savu civiltiesisko apdrošināšanu (tas nozīmē apdrošināt Jūsu nodarītos zaudējumus kaimiņam).

   Tātad ar īpašuma polisi var apdrošināt kā kustamo tā nekustamo mantu:

 

Īpašuma apdrošināmie riski

 • ugunsgrēks,
 • zibens spēriens,
 • lidaparātu vai to kravu uzgāšanās;
 • apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu avārijas,
 • tvaika katlu, gāzes krātuvju eksplozija;
 • dabas stihijas (vētra, plūdi, krusa, zemestrīce, nepārejošs sniegputenis vai lietusgāzes);
 • trešo personu prettiesiska rīcība (zādzība, laupīšana, vandālisms);
 • stiklojuma apdrošināšana (logu stiklu, spoguļu, vitrīnu plīšana).

 

Īpašuma apdrošināšanas izmaksas

   Prēmija tiek noteikta atkarībā no apdrošināmā īpašuma raksturojuma (īpašuma stāvoklis, ēku konstrukcijās izmantotie materiāli un tml.), atrašanās vietas un citiem faktoriem, kuri ir svarīgi riska pakāpes noteikšanai. Nekustamā īpašuma apdrošināšanas izmaksas var būt atkarīgas no pašriska apmēra (naudas apmērs kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apņemas segt pats apdrošinājuma ņēmējs), apdrošinājuma summas un ja tiek veikti drošības pasākumi, kā arī citiem faktoriem.

 

Gadījumi, kad apdrošināšanas kompānijas neatlīdzina zaudējumus, kas radušies:

 • kodolsprādziena, radiācijas vai radioaktīvā piesārņojuma iedarbības rezultātā;
 • karadarbības, masu nemieru, streiku, valsts un pašvaldību pieņemto aktu un veikto darbību rezultātā;
 • vides piesārņojuma rezultātā;
 • neievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības attiecībā uz eksploziju vai uguns drošību, ekspluatācijas un būvniecības normām;
 • telpās iekļūstot nokrišņiem vai notekūdeņiem ēku, būvju konstrukciju nolietošanās, nepilnību vai nekvalitatīvi veiktu būvniecības vai remontdarbu dēļ;
 • ražotāja, izgatavotāja vai būvētāja pieļauto defektu dēļ.

Protams, ir jāizskata katras apdrošināšanas sabiedrības noteikumi, kas vairāk būtu piemēroti tieši Jūsu gadījumam. Un šeit brokeris ir tas, kas varēs Jums vislabāk palīdzēt.

 

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)