Muitas galvojumu apdrošināšana

   Muitas galvojumu apdrošināšanas veids atbrīvo uzņēmēju no nepieciešamības maksāt drošības naudu, tādējādi garantējot nodokļu un nodevu nomaksu valstij (tas var būt gan VID, gan citu muitas iestāžu administrēto nodokļu parādu segšanai).Apdrošināšanas sabiedrība var uzņemties atbildību Latvijas valsts priekšā par to, ka kravas pārvadātājs (galvojuma ņēmējs) pabeigs attiecīgo muitas procedūru vai nomaksās nepieciešamos nodokļus un nodevas.

   Gadījumā, ja nodevas netiek nomaksātas, tad šīs saistības sedz apdrošināšanas kompānijā, kurā šis galvojums ticis apdrošināts.

   Tiek iedalīti:

·         Vienreizējs galvojums - paredzēts vienas pirmsmuitošanas darbības un vienas muitas procedūras izpildei. Galvojuma apmērs atbilst pilnai muitas maksājumu summai, kas būtu jāmaksā, izlaižot preces brīvam apgrozījumam.

  • Vispārējs galvojums – šīs polises termiņš var būt līdz pat kalendārajam gadam. Polises apjoms ar akcīzes nodokli apliekamo preču uzglabāšanai un jebkuras muitas procedūras piemērošanai ar akcīzes nodokli apliekamajām precēm LR normatīvajos aktos ir paredzēts ne mazāks par 100 000 latiem, bet pārējām precēm par 50 000 latiem. 

   Galvojumu var sagatavot šādām procedūrām:

·         Tranzītam;

·          Eksportam;

·          ievešana muitas noliktavā;

·          ievešana un izvešana pārstrādei;

·         U.c.

 

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)