Debitoru apdrošināšana

   Debitoru apdrošināšana darbojas kā rēķinu apmaksas garantija (debitora maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu, kā arī apdrošināšanas līgums pasargā piegādātāju no klienta maksātnespējas izraisītiem zaudējumiem) uzņēmumiem, kas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus lielam klientu skaitam ar pēcapmaksas nosacījumiem iekšējā tirgū vai eksportē tos uz ārzemēm.

   Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, uzņēmumam būs iespēja saņemt samaksu par realizētajām precēm, produkciju vai pakalpojumiem, jo apdrošinātājs norēķināsies ar pārdevēju pircēja vietā.

   Lai apdrošināšanas sabiedrība varētu pilnībā izvērtēt minēto risku, uzņēmumam jāiesniedz šāda informācija; iesniegums un viss debitoru portfelis (parasti puses vienojas par visu, vai tikai daļu no tā).

   Tālākās darbības:

·         Tiek noteikts katra pircēja kredīta limits, kas nozīmē maksimālu atsevišķa debitora parāda lielumu.

·         Pirms kredīta limita noteikšanas apdrošināšanas sabiedrības speciālisti rūpīgi pārbauda katra pircēja maksātspēju un savāc visu pieejamo informāciju par katru darījumu partneri.

·         Pusēm vienojoties, tiek noteikts laiks (gaidīšanas periods), kad ar parādnieku strādā pats pārdevējs.

·         Pēc tam saistības pārņem apdrošināšanas sabiedrība un uzņēmums iegūst tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību.

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)