Visu veidu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

   Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz zaudējumus, ko apdrošināta persona ar savu darbību vai gluži pretēji bezdarbību var nodarīt trešās personas īpašumam vai veselībai. Kad ar likumu noteiktajā kartībā apdrošinātajam ir pienākums segt zaudējumus trešajai personai.

   Ir vairāku veidu civiltiesiskā apdrošināšanas, kas iedalās obligātajās un veidos, kas nav obligāti.

 

 

 

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)