Būvniecības risku apdrošināšana

   Celtniecības risku apdrošināšana ir objekta pamat apdrošināšana veicot celtniecības montāžas darbus. Aizsardzība ir spēkā visa objekta celtniecības laikā - no sākuma līdz pat objekta nodošanai. Šajā gadījumā apdrošināšanas kompānijas atbildība klienta-pasūtītāja vai izpildītāja priekšā aug proporcionāli tam, kā ceļas ēkas vērtība. Tās iznīcināšanas vai bojājumu gadījumā, atlīdzināšana tiek izmaksāta ēkas/būves atjaunošanas vērtībā.

   Celtniecības montāžās darbu apdrošināšanā netiek noteikti vieni standarti, jo katrs projekts ir pārāk atšķirīgs, gan pēc riskiem, apmēriem, izmaksām u.c. prēmiju ietekmējošiem faktoriem. Nevar vienādi novērtēt privātmājas celtniecību ar dažādām inženiertehniski sarežģītākām būvēm. Tiek izbūvētas lidostas, naftas platformas, dzelzceļa tīkli, ostas, tilti u.c. daudz sarežģītāki objekti. Celtniecības montāžās darbu apdrošināšana prasa vairāku ieinteresētu personu skaita iesaistīšanu.

   Lielā būvniecības līgumā, bez ģenerāluzņēmēja tiek piesaistīti projektētāji, transportētāji, konsultanti, celtnieki, tehniskie darbinieki, u.c., kas no juridiska viedokļa ir visai sarežģīti. Tāpēc arī vienas vai otras puses radīto zaudējumu (apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā) vainas novērtēšanas un noteikšanas procesā tiek piesaistīti juristi.


Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)