Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana

    Uzņēmējdarbības viens no lielākajiem riskiem ir dīkstāve, notiekot avārijai vai citam negadījumam, kas uz laiku aptur uzņēmuma darbību. Tas var izraisīt ļoti lielus  zaudējumus. Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanas polise ir garantija, ka jūsu uzņēmumam šāds gadījums nebeigs pastāvēt, vai uzņēmums nekļūs maksāt nespējīgs, un

·         nepārtrauks izmaksāt darbiniekiem algas,

·         segt citas fiksētās izmaksas,

·         kā arī nesaņemto peļņu,

jo polise sedz zaudējumus pret:

·         Dabas stihijām – vētra, plūdi, nepārtraukta snigšana, krusa u.c.

·         Ugunsgrēku, eksploziju, zibens spērienu;

·         Vadāma lidaparāta vai tā daļu uzkrišanas gadījumā;

·         Trešo personu ļaunprātīga rīcība – zādzība, laupīšana ar ielaušanos, ļaunprātīgi bojājumi;

·         Šķidruma vai tvaika noplūde, kas radusies ne tikai avārijas, bet arī citu personu darbības vai bezdarbības dēļ; 

   Protams, jo uzņēmums vai ražotne lielāka, jo lielāka būs nesaņemtā peļņa dīkstāves gadījumā, tieši tāpēc piedāvājam Jums pašiem sevi pasargāt no bēdīga iznākuma, gadījumā, ja tomēr kāds no riskiem ir iestājies.

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)