LAA kontakti

SIA "Latvijas Apdrošinātāju Autoserviss"
Daugavgrīvas iela 47A, Rīga, LV­100A
Reģ. nr.: LV40003900867
A/S SWEDBANK
SWIFT kods: HABALV22
Konta nr.: LV97HABA0551015988721
Tel: (+371) 67500577
Fakss: (+371) 67500377

Andrejs Prudņikovs
Amats: rīkotājdirektors
Tālrunis: +371 27787727
Epasts: andrejs@laautoserviss.lv

Jānis Rončs
Amats: apdrošināšanas gadījumu lietu pieteikšana un noformēšana
Tālrunis: +371 22552224
Epasts: janis@laautoserviss.lv

Diana Meļnicka
Amats: biroja vadītāja
Tālrunis: +371 27787758
Epasts: info@laautoserviss.lv